Επανεπεμβάσεις

/Επανεπεμβάσεις

Ασθενής 4 – Επανεπέμβαση

Ασθενής 78 ετών προσήλθε λόγω άλγους και στην οσφύ και τα κάτω άκρα, ιδίως (ΑΡ). Περπατούσε με δυσχέρεια και με κάμψη και στροφή του κορμού και είχε αδυναμία στον (ΑΡ) τετρακέφαλο μυ (3/5) και στον γαστροκνήμιο (4/5).