Κατάγματα

/Κατάγματα

Ασθενής 5 – Όγκος Σπονδυλικής Στήλης

Ο ασθενής διεκομίσθη από Παθολογική Κλινική λόγω εμμένουσας έντονης οσφυαλγίας καθώς και παραπάρεσης. Ο νευροαπεικονιστικός έλεγχος έδειξε εξεργασία στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, με συνοδά παθολογικά κατάγματα και έντονα πιεστικά φαινόμενα (Εικόνες 1,2).

Ασθενής 3 – Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα

Ο ασθενής προσήλθε λόγω κατάγματος Α6-Α7 σε όλες τις κολώνες της ΑΜΣΣ, με υπεξάρθρημα του Α6 επί του Α7. Κλινικά είχε έντονη αυχεναλγία καθώς και άλγος και αδυναμία κατανομής Α7 ρίζας (ΑΡ). Από το ιστορικό αναφέρεται αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα καθώς και πτώση από ύψος περίπου 1 μέτρο.

Ασθενής 1 – Κάταγμα Οδόντος

Ο ασθενής διεκομίσθη από έτερο νοσοκομείο μέσω ΕΚΑΒ. Είχε εισαχθεί λόγω κάκωσης κεφαλής και ΑΜΣΣ μετά από πτώση εξ ιδίου ύψους σε κλίμακα. Ο νευροακτινολογικός έλεγχος έδειξε κάταγμα οδόντος τύπου II με παρεκτόπιση 8 mm. οπίσθια, καθώς και μικρό κάταγμα του πετάλου του Α1.