Ολισθήσεις

/Ολισθήσεις

Ασθενής 6 – Ολίσθηση 3ου βαθμού

Η ασθενής προσήλθε λόγω εμμένουσας και σταδιακά επιδεινούμενης οσφυαλγίας και ριζιτικών εκδηλώσεων κάτω άκρων (άμφω) κατανομής κυρίως Ο5 ριζών και λιγότερο Ι1. Ο νευροαπεικονιστικός έλεγχος έδειξε σποδυλολίσθηση 3ου βαθμού μεταξύ Ο5 και Ι1 (εικόνα 1, 2).

Ασθενής 2 – Σπονδυλολίσθηση 2ου βαθμού

Η ασθενής προσήλθε λόγω έντονης οσφυοϊσχιαλγίας, σταδιακά επιδεινούμενη, καθώς και μεγάλη αδυναμία κάτω άκρου (ΔΕ) κατανομής Ο3, Ο5 και Ι1 ριζών. Τέλος η ασθενής εμφάνιζε και διαταραχές ούρησης. Ο νευροαπεικονιστικός έλεγχος κατέδειξε σπονδυλολίσθηση 2ου βαθμού μεταξύ Ο3 και Ο4 σπονδύλων καθώς και σημαντική πίεση των νευρικών στοιχείων.