Θωρακική Μοίρα

/Θωρακική Μοίρα

Ασθενής 3 – Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα

Ο ασθενής προσήλθε λόγω κατάγματος Α6-Α7 σε όλες τις κολώνες της ΑΜΣΣ, με υπεξάρθρημα του Α6 επί του Α7. Κλινικά είχε έντονη αυχεναλγία καθώς και άλγος και αδυναμία κατανομής Α7 ρίζας (ΑΡ). Από το ιστορικό αναφέρεται αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα καθώς και πτώση από ύψος περίπου 1 μέτρο.