Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

/Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

Νέες προηγμένες χειρουργικές μεθόδοι

Πρώτα απ’ όλα είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για να είναι επιτυχημένη μια χειρουργική θεραπεία, πρέπει ο χειρουργός να έχει στο μυαλό του ότι χειρουργεί ασθενείς και όχι μαγνητικές τομογραφίες ή άλλες εξετάσεις. Πρέπει δηλαδή να μπορεί να συνδυάζει την κλινική εικόνα με τις εξετάσεις.

Το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, είναι να γνωρίζει καλά την παθολογία της περιοχής αλλά και πολλές και διάφορες χειρουργικές τεχνικές και μεθόδους.

Έτσι, η θεραπεία είναι πραγματικά στοχευμένη στον κάθε ασθενή ξεχωριστά και από τη στιγμή που έχουν τεθεί οι σωστές ενδείξεις, το αποτέλεσμα της θεραπείας θα είναι πράγματι θετικό για τον ασθενή.

Τέλος, δεν πρέπει κανείς να ξεχνά τη διεξοδική και ξεκάθαρη ενημέρωση του ασθενούς για την πάθησή του, τα πιθανά είδη της θεραπείας, καθώς και το τι πρέπει να περιμένει από αυτά.

Αντικατάσταση Αυχενικού Δίσκου

Με την έλευση καινούργιων υλικών και μεθόδων τα τελευταία χρόνια, είναι δυνατόν μετά από δισκεκτομή στον αυχένα, αντί να γίνει σπονδυλοδεσία να τοποθετηθεί τεχνητός δίσκος.

Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές

Ο όρος ελάχιστα επεμβατική τεχνική χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια χειρουργική τεχνική με μικρής έκτασης τομές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη διάνοιξη…

Κυφοπλαστική

Η κυφοπλαστική είναι μία μέθοδος αντιμετώπισης συμπιεστικών καταγμάτων (όπως για παράδειγμα στην οστεοπόρωση ή στο πολλαπλούν μυέλωμα), τα οποία …

Μικροδισκεκτομή

Η μικροδισκεκτομή  είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση η οποία έχει ως στόχο την αποσυμπίεση ενός νεύρου που πιέζεται από μία δισκοκήλη.

Σπονδυλοδεσία

Η σπονδυλοδεσία είναι μια επέμβαση στην οποία σταθεροποιούνται («δένονται»), δύο ή περισσότεροι σπόνδυλοι μεταξύ τους. Γίνεται όταν ήδη υπάρχει αστάθεια στην …