Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές

//Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές

Τι είναι;

Ο όρος ελάχιστα επεμβατική τεχνική χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια χειρουργική τεχνική με μικρής έκτασης τομές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη διάνοιξη και αποκόλληση μυών, και κατ’ επέκταση γρηγορότερη κινητοποίηση και λιγότερους μετεγχειρητικούς πόνους.

Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στη σπονδυλική στήλη περιλαμβάνουν:

  • Τη μικροδισκεκτομή.
  • Τη διαδερμική οπισθοπλάγια σπονδυλοδεσία
  • Τη διαδερμική σπονδυλοδεσία 360ο

Όπως ακριβώς στην οπισθοπλάγια σπονδυλοδεσία αλλά διενεργείται ακόμα μία μικρή τομή για την τοποθέτηση του μεσοσπονδυλίου κλωβού.

Διαδερμική σπονδυλοδεσία 360°
  • Την κυφοπλαστική-σπονδυλοπλαστική
  • Την αυχενική τρηματεκτομή.

Κλείστε άμεσα ραντεβού επικοινωνώντας, είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα (+30) 215 5257974(+30) 6974 121244, είτε συμπληρώντας τη φόρμα επικοινωνίας.