Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα

//Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα

Τι είναι;

Είναι μια χρόνια φλεγμονώδης ασθένεια, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η οποία εντοπίζεται στη σπονδυλική στήλη. Επηρεάζει τις αρθρώσεις μεταξύ των σπονδύλων καθώς και τους συνδέσμους μεταξύ αυτών και προκαλεί οστεοποίηση και συνένωσή τους (εικόνα μπαμπού).

Φυσιολογικό
Αρχικό στάδιο
Τελικό στάδιο

Ταυτόχρονα συνυπάρχει και διάφορου βαθμού οστεοπόρωση. Έτσι η σπονδυλική στήλη από τη μία χάνει την ελαστικότητά της και από την άλλη την αντοχή της, με αποτέλεσμα εύκολα να δημιουργούνται κατάγματα, κυρίως στην κατώτερη αυχενική και κατώτερη θωρακική μοίρα, τα οποία είναι πλήρως ασταθή

Αυχενική μοίρα
Θωρακική μοίρα

Η θεραπεία των καταγμάτων αυτών είναι συνήθως χειρουργική (σπονδυλοδεσία), είτε μόνο οπίσθια, είτε συνδυασμένα πρόσθια και οπίσθια, με επέκταση τουλάχιστον δύο επίπεδα άνω και κάτω του κατάγματος. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διασωλήνωση και αναισθησιολογική αντιμετώπιση του ασθενούς.