Τραύμα Σπονδυλικής Στήλης

//Τραύμα Σπονδυλικής Στήλης
Παθήσεις - Τραύμα Σπονδυλικής Στήλης

Πως προκύπτει;

Μπορεί να προέλθει από ποικίλα αίτια: πτώση από ύψος, τροχαίο ατύχημα, πτώση από ύψος κλπ και αφορά τον τραυματισμό ενός ή και όλων των παρακάτω στοιχείων:

  • Μύες
  • Σύνδεσμοι
  • Οστά
  • Νεύρα
  • Νωτιαίος μυελός
  • Δίσκοι

Αυτό εξαρτάται από το σημείο της κάκωσης (αυνένας, θωρακική ή οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης), τον μηχανισμό αυτής και τη σοβαρότητα του τραύματος, καθώς και από προϋπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις όπως οστεοπόρωση, ρευματοειδής αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα κλπ.

Τα συμπτώματα ποικίλουν από απλή κάκωση των μυών και τοπικό πόνο έως και πολύ βαριές νευρολογικές βλάβες.

Παθήσεις - Τραύμα Σπονδυλικής Στήλης
Κάταγμα & Επισκληρίδιο Αιμάτωμα
Παθήσεις - Τραύμα Σπονδυλικής Στήλης
Κάταγμα Οδόντος
Παθήσεις - Τραύμα Σπονδυλικής Στήλης
Κάταγμα & Συμπιεσμένος νωτιαίος μυελός

Όσο αφορά στη θεραπεία, αυτή μπορεί να είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική και είναι ένας τομέας ιδιαίτερα ευρύς ακόμα και για απλή αναφορά των διαφόρων μεθόδων. Σαν βασική αρχή πάντως οφείλουμε να αναφέρουμε ότι ο σκοπός της θεραπείας, είτε αυτή είναι συντηρητική, είτε χειρουργική είναι να αποκτήσει ο ασθενής, το συντομότερο δυνατό, όσο μεγαλύτερη κινητικότητα και λειτουργικότητα είναι δυνατόν, με ταυτόχρονη εξάλειψη ή μείωση του πόνου.